Studiereizen en excursies

Studiereizen en excursies

Studiereizen

Sancta is lid van het UNESCO-scholennetwerk. UNESCO-scholen besteden aandacht aan vrede en mensenrechten, duurzaamheid en intercultureel leren. Daarbij past dat leerlingen van Sancta buitenlandervaring opdoen. Daarom organiseert onze school studiereizen voor leerlingen uit havo 4 en vwo 5. Deze reizen vinden plaats tijdens een schoolweek; ze hebben net zoals gewone lessen leerdoelen en sluiten aan bij examenvakken..

Excursies

Voor aardrijkskunde en biologie doen leerlingen regelmatig veldwerk. Ook voor andere vakken trekken leerlingen er op uit. Het doel van deze excursies is om leerlingen de opgedane kennis te leren toepassen. Na de brugklas zijn er bijvoorbeeld dagexcursies naar Aken of Lille.