12 uur van Sancta

12 uur van Sancta

12 uur van Sancta: Chiata Childrens Home Malawi, dinsdag 21 april 2020

Sancta is een van de 10.000 UNESCO-scholen wereldwijd. Wereldburgerschap is een van de belangrijke thema's waar Sancta schoolbreed aandacht aan besteedt. Hierbij zijn Internationale verbondenheid, verdraagzaamheid en solidariteit belangrijke doelstellingen. Op 21 april staat het weeshuis Chiuta Childrens Home in Malawi centraal, (zie www.chiutaprojects.org) opgericht door onze collega Sue Heeremans en haar dochters in 2007. We organiseren een lesmarathon van 10.00 tot 22.00 uur voor de onderbouw, jaarlaag 1 t/m 3, en voor de bovenbouw van 12.00 - 24.00 uur. Naast uitdagende lessen rondom Malawi, worden er allerlei andere activiteiten georganiseerd met het doel zoveel mogelijk geld op te halen voor dit project.

Mocht u als ouder(s) uw steentje bij willen dragen door bijvoorbeeld een activiteit te organiseren of een deel van het eten te verzorgen of op een andere manier te sponsoren, neem dan contact op via de mail: 12uursancta@sanctamaria.nl. We hopen op uw bijdrage en ondersteuning. Het streefbedrag dat wij willen ophalen voor het weeshuis is € 50.000, waarmee er o.a. voor gezorgd kan worden dat de weeskinderen naar school kunnen gaan en de mogelijkheid krijgen om te gaan studeren.

Lees hier meer over de '12 uur van Sancta'