Bekijk hier de after movie van Sancta's oudercafé

Bekijk hier de after movie van Sancta's oudercafé

Op 21 november vond het jaarlijkse oudercafé voor klas 1, 2 en 3 plaats. Een inspirerend initiatief van de oudervereniging in samenwerking met Sancta. Een ludiek en leerzaam theaterprogramma en daarna keuze uit vijf expertsessies met tips en tricks over het ondersteunen van uw kind. Sancta hecht belang aan ouderparticipatie om samen het onderwijs voor onze kinderen nog beter te maken. Dank voor het invullen van de tevredenheidsenquête. Wij zijn trots op de ruim 80% respondenten die hebben aangegeven de avond als informatief en leerzaam te hebben ervaren.

Bekijk hier het filmpje