Formatief Handelen

Formatief Handelen

Op Sancta is er tijdens de afgelopen studiedagen aandacht geweest voor formatief handelen. Bij formatief handelen ligt de focus op het leerproces en het eigenaarschap van de leerling. Het doel van een formatief handelen is om vast te stellen waar een leerling zich bevindt in relatie tot het leerdoel van een vak en wat er nog nodig is om dat leerdoel te bereiken.

Het formatief handelen willen wij in de lessen gaan inzetten in combinatie met de traditionele summatieve toetsen. Dit vergt een ander  toetsbeleid en uiteraard training van de docenten. Met een werkgroep zijn we op dit moment bezig een  schoolbrede  visie  op  toetsing te ontwikkelen, die aansluit bij  de  visie  op  onderwijs  en ambities van de school.

De eerste groep van zo’n 50 docenten zal de komende periode vier dagdelen geschoold worden om de kennis en vaardigheden op het gebied van formatieve evaluatie te vergroten. De andere helft van de docenten zal direct na de vakantie deze scholing krijgen.

Daarnaast komt er een toetsmeestertraject voor 15 docenten waarbij er een basis gelegd wordt om ook in de toekomst gericht te kunnen blijven op de kwaliteit van toetsing en de borging van het toetsbeleid binnen de school.

Begin volgend schooljaar zullen wij een ouderinformatieavond organiseren rondom dit thema.