G2a Finalist ‘De wijk van de toekomst’

G2a Finalist ‘De wijk van de toekomst’

De afgelopen weken is klas G2a, in het kader van aardrijkskunde/Quest Klassiek ontzettend hard bezig geweest met ‘De wijk van de toekomst’. In deze landelijke wedstrijd denken leerlingen na over een Nederlandse woonwijk in 2050.  

Nederland is een dichtbevolkt en welvarend land met een relatief kleine oppervlakte. Het is in Nederland altijd passen en meten om ruimte te vinden om te wonen, te werken, te winkelen, te recreëren en ons te verplaatsen. Juist daarom is het belangrijk om goed na te denken over de inrichting van de ruimte zodat al deze functies een zo goed mogelijke plek krijgen. In de toekomst krijgen we onder andere te maken met verdere technologisering, klimaatverandering, een ongelijke bevolkingsgroei, individualisering en een overgang naar een meer duurzame economie.

Bovenstaande onderwerpen hebben de leerlingen uitgediept en verwerkt in een maquette.

Een groepje van G2a behoort tot de finalisten! Aankomende dinsdag nemen zij deel aan een masterclass bij architectenbureau Civic Architects in Amsterdam om hun maquette te professionaliseren. Vervolgens zal de maquette tentoon worden gesteld op de expositie ‘Places of Hope’ in Leeuwarden.

maquette

wijk van de toekomst