Sancta: zovéél meer dan een diploma

Sancta: zovéél meer dan een diploma

Eigen plek voor klas 1 & 2
Op Lyceum Sancta Maria komt de brugklasser in een havo/atheneum-, atheneum, of gymnasiumklas. Om de drempel van de overstap naar de middelbare school te verlagen, hebben de leerlingen uit klas 1 en 2 een eigen plein, ingang en gloednieuwe en eigentijdse kantine. Er hangt een sfeer van veiligheid en vertrouwen; dat biedt een goede basis om samen te werken en samen te leren.

UNESCO-school
Als UNESCO-school maakt Sancta deel uit van een wereldwijd netwerk dat internationale verbondenheid, verdraagzaamheid en solidariteit nastreeft. En dat is uniek, want Sancta slechts de enige UNESCO-school in de regio. De thema’s ‘vrede en mensenrechten’, ‘intercultureel leren’, ‘wereldburgerschap’ en ‘duurzaamheid’ zijn verweven in het lesprogramma. Leerlingen leren om zich in te zetten voor de wereld van vandaag én morgen. Sancta verlegt letterlijk je grenzen door studiereizen en uitwisselingen te organiseren naar o.a. Rome, Parijs, Limburg, Athene, Indonesië, Napels, Marokko en zelfs IJsland. Dit leidt ertoe dat een brugklasser op termijn als wereldburger de school verlaat en goed is voorbereid op zijn of haar toekomst.

Zoveel méér dan een diploma
Op Sancta zijn leerlingen eigenaar van hun leerproces. Door eigen keuzes te maken, kunnen zij het beste uit zichzelf halen. Als leerling kan je bijvoorbeeld versneld examen doen of lessen volgen aan de universiteit. Zo krijgen atheneumleerlingen het vak Quest en gymnasiumleerlingen het vak Quest Klassiek, waarin je wordt voorbereid op het wetenschappelijk onderwijs. Sancta is speciaal hiervoor aangesloten bij de WON-akademie (Wetenschaps Oriëntatie Nederland). Daarnaast biedt Sancta voor havisten het vak Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM), waarmee je een voorsprong hebt bij de ALO aan de Hogeschool van Amsterdam. Ben je juist heel creatief? Dan kun je je uitleven bij de vakken Art & Design, muziek of theater. Zo doet Sancta recht aan de verschillen tussen leerlingen en haalt daarmee het beste uit ieder individu. Collega’s, leerlingen en ouders zijn trots op de kwaliteit van het onderwijs en de prestaties van leerlingen. Sancta’s slagingspercentages liggen al een aantal jaar boven het landelijk gemiddelde.

Wie zijn onze leerlingen?
Leerlingen die voor Sancta kiezen, zijn nieuwsgierig en hebben een verantwoordelijkheidsgevoel. Zij hebben interesse in de wereld om zich heen en zien mogelijkheden om de maatschappij vooruit te helpen. Resultaten zijn in eerste instantie mooie cijfers, maar Sancta vindt gedragingen en vaardigheden die leerlingen ontwikkelen om succesvol te zijn bij een vervolgopleiding, in een beroep of in de samenleving, net zo belangrijk. Op deze manier groeien brugklassers uit tot evenwichtige, sociale mensen met respect en verantwoordelijkheid voor zichzelf, de ander en de omgeving.

Zit je in groep 8 en ben je benieuwd naar Sancta? Kan dan even op onze pagina voor groep 8!