Schoolfruit

Schoolfruit

In de week voorafgaande aan de herfstvakantie tekent Sancta de schoolfruitovereenkomst met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Deze overeenkomst houdt in, dat wij gedurende 20 weken, onze 509 leerlingen van het eerste en tweede leerjaar, gratis kunnen voorzien van drie stuks fruit per week!
Er wordt behoorlijk wat fruit uitgedeeld en we gaan er vanuit dat ook de bovenbouwleerlingen en collega’s wellicht een graantje mee pikken…. In de maand november zullen wij onze eerste levering ontvangen.

school fruit en groente