Studiedag dinsdag 11 juni

Studiedag dinsdag 11 juni

De laatste studiedag van dit schooljaar, dinsdag 11 juni, staat in het teken van de didactiek en het opstellen van de pta’s (programma van toetsing en afsluiten bovenbouw) en pto’s (programma van toetsing onderbouw).

De gastspreker die dag is René Kneyber (zie www.toetsrevolutie.nl). Kneyber is lid van de Onderwijsraad, wiskundedocent en schrijver van diverse boeken over het onderwijs en onderwijsvernieuwing. Hij zal een lezing geven over formatief handelen en een training verzorgen voor een groep docenten die hiermee aan de slag gaat.

Waarom formatief handelen?
Zoals bekend zal zijn, is de werkdruk voor zowel de docent als de leerlingen hoog door de vele toetsen en overhoringen die gedurende het schooljaar worden afgenomen. Bij deze zogenaamde summatieve toetsen wordt bepaald in hoeverre de leerling de behandelde stof beheerst. Dit zijn prima toetsen om een periode mee af te sluiten en te meten wat er geleerd is. Echter: op weg naar het einddoel kan ook er op een ander meer manier beoordeeld worden door naar de ontwikkeling van het leerproces van de leerling te kijken.  Dit formatieve handelen bestaat vooral uit feedback: waar sta je nu en wat heb je nog nodig om je leerdoel te halen? Het vergt een andere didactische aanpak van de docent, waarbij de leerling meer eigenaar wordt van zijn leerproces.

Er zijn al vakken die op onderdelen formatief handelen. Komend schooljaar krijgen de docenten die lesgeven in de 1e en 4e klassen trainingen om het formatief handelen meer eigen te maken. In de toekomst willen wij in alle jaarlagen naar goede mix van summatief toetsen en formatief handelen, met als doel de toetscultuur te beperken en het eigenaarschap van de leerling in zijn of haar leerproces te vergroten.

Voor de leerlingen betekent de studiedag een heerlijke dag vrij.