Symposium op het Sancta

Symposium op het Sancta

Afgelopen zaterdag (17 november) werd er op Sancta het minisymposium ‘De werkelijkheid van ons allemaal’ gehouden. Mensen lijken zich steeds verder terug te trekken in hun eigen gelijk en in de ‘eigen groep’. Vanwege deze ontwikkeling heeft Bureau Discriminatiezaken Kennemerland een tweejarig project opgezet, afgesloten door een netwerkbijeenkomst bij ons op het Sancta.

De middag, georganiseerd voor sleutelfiguren van allerlei maatschappelijke organisaties in Haarlem, werd gevuld met interessante lezingen, trainingen en workshops over de scheidslijnen van de (Haarlemse) samenleving. Juist in een multireligieuze en multiculturele stad als Haarlem, is het belangrijk dat mensen de leefbaarheid te vergroten door samen te werken en goed met elkaar om te gaan. Tijdens het evenement spraken de inspirerende Naema Tahir (schrijfster, columnist en jurist) en Asis Aynan (schrijver, filosoof, columnist en hoogleraar). De rest van de middag bestond uit interessante workshops over o.a. polarisatie en vooroordelen. Ook het thema ‘geweldloze communicatie’ kwam aan bod. Onder leiding van een professionele trainer verdiepten de cursisten zich in de intentie hiervan. Daarnaast gaf ‘onze’ Ben Licumahuwa een cursus muziek maken: ritme en compassie op djembé’s. Ook gingen jongeren met elkaar in gesprek om uit te zoeken wat jonge leiders nodig hebben om tolerantie in de ‘eigen’ groep te vergroten en verbinding met anderen te bevorderen.

Het evenement is tevens een opmaat naar de toekomst. De middag werd dan ook afgesloten met een blik op de toekomst: hoe wordt, of blijft, Haarlem een stad van compassie en solidariteit? Wat gaan we de komende jaren in Haarlem doen?

Helemaal passend in de kaders van Sancta als UNESCO-school werd tijdens deze middag een Vredesverklaring, getekend door circa 20 partijen in de stad, overhandigd aan de vertegenwoordiger van de gemeente Haarlem.

3

 

5