UNESCO visitatie op Sancta

UNESCO visitatie op Sancta

Sancta Maria is een UNESCO-school. Dat betekent dat wij aangesloten zijn bij een wereldwijd netwerk van scholen die aandacht besteden aan vrede en mensenrechten, duurzaamheid, intercultureel leren en wereldburgerschap. 

De laatste jaren heeft Sancta veel gedaan om deze thema’s een plaats te geven in het onderwijs. Dit gebeurt binnen de lessen en in de vorm van projecten op activiteitendagen, zoals de jaarlijkse UNESCO-dag. Ook buiten de school ondernemen wij UNESCO-activiteiten. Zo maken de leerlingen een studiereis en nemen sommigen deel aan een MUN of uitwisseling met een school in het buitenland.
Wij zijn er trots op UNESCO-school te zijn, en wij moeten wel bewijzen dat we deze titel ook waardig zijn. Daarom zijn er binnen het UNESCO-netwerk collegiale visitaties. Deze worden uitgevoerd door vertegenwoordigers van andere UNESCO-scholen en door leden van de nationale Unesco-commissie. Op maandag 12 februari zullen wij zo’n visitatiecommissie ontvangen. De commissie zal de hele dag onze gast zijn en uitgebreid rondkijken op Sancta. Wij hebben een programma opgesteld waarin plaats is gemaakt voor gesprekken met de schoolleiding, leerlingen en docenten. Aan het eind van de dag bespreken wij met de commissie de zogenaamde ‘tips en tops’ voor de school. Wij verheugen ons op het gesprek met onze collega’s en zien deze dag met plezier en vertrouwen tegemoet.