UNESCO-visitatie op Sancta

UNESCO-visitatie op Sancta

Sancta Maria is een UNESCO-school. Wij horen bij een wereldwijd netwerk dat aandacht besteedt aan thema’s als wereldburgerschap, duurzaamheid, vrede/mensenrechten en intercultureel leren. Om de titel UNESCO-school te mogen voeren, dient een school aan bepaalde eisen te voldoen. Daarom stellen wij jaarlijks een jaarverslag op en worden wij eens in de drie jaar gevisiteerd door een afvaardiging van de nationale Unesco-commissie en collega-Unescoscholen. Op maandag 12 februari stond de UNESCO-commissie bij ons op de stoep.

Lees hier het verslag van de Nederlandse UNESCO commissie

De spanning was vooraf te merken in de ontvangstruimte waar de schoolleiding, docenten en leerlingen apart van elkaar met de commissie in gesprek gingen. Een groep actieve leerlingen kreeg de ruimte om hun ervaringen te delen over allerlei UNESCO-gerelateerde lessen en projecten. De commissie bezocht ook een aantal lessen waaronder Frans, maatschappijleer, drama en levensbeschouwing. Daarna volgde een wandeling door de school, waarbij de watertappunten die door heel de school te vinden zijn - wij willen namelijk petflesjes uitbannen en geven daarom aan alle brugklassers een duurzame navulbare drinkfles - enorm gewaardeerd werden. Ook bezocht de commissie de bovenbouwkantine waarbij het thema werelderfgoed-UNESCO gebruikt is als uitgangspunt bij de recente metamorfose.

De dag werd afgesloten met een feedbackgesprek waarin de commissie de school een beoordeling gaf voor de manier waarop wij invulling geven aan wereldburgerschap. Op alle punten van het waarderingskader - schoolbeleid, onderwijsleerproces, schoolorganisatie, kwaliteitszorg en communicatie - scoorde wij zeer goed. De wijze waarop de school invulling geeft aan de studiereizen, de deelname aan MUN en Munesco en het laten doorwerken van UNESCO-thema’s in de reguliere les werd geprezen.

 

UNESCO 1

UNESCO 2