Werken bij...

Werken bij...

Werken bij Sancta? Yeah, Let's meet! 

Lees ons personeelsmagazine: Werken bij Sancta, klik op de cover.
Of bekijk de video onder de vacatures

icoon werving

Vacatures:

- TOA Techniek (0,325 fte)

 

 

 

 

Sancta Maria officieel opleidingsschool docenten

Het is Sancta Maria gelukt om officieel opleidingsschool voor docenten te worden en toe te treden tot het ROSA netwerk (Regionale Opleidingsscholen Amstelland). Met het gedreven opleidingsteam heeft Sancta een Opleidingsplan opgesteld, dat nu in de praktijk uitgevoerd wordt.

Aangetoond is dat het samen opleiden en begeleiden van aankomende en startende docenten een belangrijke bijdrage levert aan een betere kwaliteit van docenten en zorgdraagt voor minder uitval van startende docenten. Zeker in de aanpak van het lerarentekort is het behoud van docenten en voorkomen van voortijdige uitstroom essentieel.

In dat kader heeft Rector Claasje Quadekker de ambitie uitgesproken om officieel opleidingsschool te worden. Helemaal nieuw is het opleiden niet; een groot deel van het opleiden is al stevig geborgd in de school. Toch vraagt deze tijd om opnieuw en met expliciete visie het opleiden in de school gestalte te geven.

Met trots presenteerde Sancta het opleidingsplan, dat tot stand kwam door actieve betrokkenheid van medewerkers van de school. In het bijzonder is de expertise en inzet van de schoolopleiders, die de stuwende kracht zijn geweest achter het realiseren van de opleidingsschool, van grote waarde geweest. Maar ook de professionele leergemeenschap, samengesteld uit ervaren en startende docenten, coaches, studenten, HRM-medewerker en een collega van de buddyschool, heeft een actieve bijdrage geleverd. Sancta streeft ernaar een lerende organisatie te zijn, een toekomstbestendige school met een optimale leercultuur voor iedereen. We zijn ervan overtuigd dat de gestelde opleidingsschooldoelen, aansluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen en bij de ontwikkelingen binnen Sancta Maria.

Sancta Maria als opleidingsschool, binnen het samenwerkingsverband van de Regionale Opleidingsschool Amstelland (ROSA), geeft vorm aan het opleiden in de school op drie lijnen.

  1. Sancta Maria voor studenten (opleidingsschool).
  2. Sancta Maria voor startende collega’s (inductietraject)
  3. Sancta Maria voor ervaren collega’s (een leven lang leren) 

De officiële titel werpt meteen al zijn vruchten af. Een groot jong team van docenten weet ons goed te vinden. Maar liefst 20 studenten zijn dit schooljaar bij Sancta gestart. Een grote groep collega's wordt daarmee ingezet als werkplekbegeleider en werken zo ook weer aan de eigen (beroeps)ontwikkeling.