Praktische informatie

Praktische informatie

Op deze pagina kunt u informatie vinden over het aanmelden als zij-instromer. Bovendien staat hier alle informatie met betrekking tot financiën, schoolboeken, absentie & verlof, medezeggenschapsraad en leerlingenraad.

> Sancta Schoolgids 2021-2022

Schoolgids 21-22