Absentie & verlof

Absentie & verlof

Reden

Hoe melden/aanvragen?

Wanneer?

Ziek melden

Via de magisterapp of telefonisch 023-5316040

LET OP: tijdens toetsweken alleen telefonisch ziek melden (NIET via de app)

Op elke ziektedag voor 8.30 uur
Ziek naar huis tijdens schooluren Leerling meldt zich ziek bij de verzuimcoördinator. Ouders bevestigen thuiskomst leerling. Altijd voordat de leerling naar huis gaat
Beter melden Ouders melden leerling telefonisch beter of d.m.v ondertekend geel briefje dat de leerling heeft meegekregen na ziekmelding tijdens schooluren. Voor aanvang 1e lesuur op de dag van herstel
Tandarts/ortho/huisarts/fysio e.d. Ouders bellen naar school of geven leerling een briefje mee voor de verzuimcoördinator. Zoveel mogelijk buiten schooltijd en niet tijdens toetsen. Altijd voorafgaande aan bezoek
Examen auto/scooter Aanvraagformulier verlof i.v.m rijexamen downloaden (Mijn Sancta/ intranet). Ingevuld en ondertekend door ouder, inleveren bij verzuimcoördinator. Minimaal 4 dagen van te voren
Open dagen vervolgopleiding Aanvragen bij decaan door leerling Minimaal 2 weken van te voren
Vrijstelling geregeld schoolbezoek, bijzonder verlof Aanvraagformulier (verlof buiten schoolvakanties) downloaden (Mijn Sancta/ intranet). Ingevuld en ondertekend door ouders, inleveren bij verzuimcoördinator. Zo mogelijk 8 weken van te voren