Financiën

Financiën

Tegemoetkoming schoolkosten

In Haarlem willen we dat iedereen mee doet! Ook de kinderen uit de gezinnen die moeten rondkomen van een minimuminkomen.

De gemeente Haarlem heeft daarom twee regelingen om deze ouders financieel te ondersteunen.

 

Tegemoetkoming schoolkosten

-          Voor kinderen op het basisonderwijs:                                    € 100

-          Voor kinderen op het middelbaar onderwijs:                          € 200

-          Voor kinderen die voor het eerst naar de brugklas gaan:        € 200 extra

 

Ouders met een HaarlemPas hebben automatisch een aanvraagformulier ontvangen. Ouders met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm kunnen ook een HaarlemPas aanvragen. De voorwaarden staan op

www.haarlem.nl/tegemoetkoming-schoolkosten/

Keuzebudget voor kinderen

Elk schoolgaand kind uit een gezin met een laag inkomen krijgt ook dit jaar € 50 extra. Ouders en kinderen kunnen samen kiezen hoe zij dit geld willen besteden. Bijvoorbeeld aan kleding, speelgoed of een uitje naar een pretpark. Gezinnen die in aanmerking komen voor de tegemoetkoming schoolkosten krijgen dit extraatje automatisch samen met de schoolkosten.

Tegemoetkoming huiswerkbegeleiding of bijles

- Vergoeding huiswerkbegeleiding of bijles van € 25 per lesuur tot € 100 per maand. Voor de aanvraag is een onderbouwing nodig van de leraar, docent of mentor. De voorwaarden staan op www.haarlem.nl/tegemoetkoming-huiswerkbegeleiding-of-bijles/

 

Ouderbijdrage en schoolnota

Voor diverse activiteiten, zoals projectdagen, excusies, sportdagen en reizen vragen wij een vrijwillige bijdrage omdat deze activiteiten niet bekostigd worden door de overheid en we de activiteiten wel willen aanbieden in het belang van de ontwikkeling van de leerling. Daarnaast vraagt Sancta ouders een vrijwillige bijdrage voor niet of nauwelijks gesubsidieerde voorzieningen en activiteiten, zoals: 

  • extra leerlingbegeleiding, 
  • internationalisering, 
  • oudervereniging en leerlingenraad, 
  • extra voorzieningen voor een veilig leer- en leefklimaat, 
  • schoolbrede / culturele activiteiten
  • extra werkmaterialen en materialen van hoge kwaliteit bij de praktijk- en 
expressievakken,
  • bezetting en inventaris van de mediatheek en studieruimte.

Het schoolbestuur stelt de hoogte van de bijdrage jaarlijks vast in overleg met de medezeggenschapsraad. De hoogte van de ouderbijdrage per klas staat vermeld in de tabel voor de ouderbijdragen.

Sancta maakt met ingang van dit schooljaar gebruik van WIS Collect voor de facturatie van de schoolkosten aan ouders. Als er een factuur klaarstaat versturen wij een e-mail met een link.

Deze link leidt naar het ouderportaal, met daarin de factuur. Deze kan, eventueel in termijnen, betaald worden via:

  • iDEAL (ouderbijdrage, extra activiteiten/programma’s en reizen).
  • Overboeking (ouderbijdrage, extra activiteiten/programma’s en reizen).
  • Incasso (ouderbijdrage).

Voor vragen over de betaling van de factuur kan contact worden opgenomen met onze school via schoolkosten@sanctamaria.nl.

Lees ook de folder over tegemoetkoming schoolkosten van de gemeente Haarlem 

Verzekering

Collectieve scholierenongevallenverzekering

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan een leerling toch iets overkomen. Daarvoor heeft de school een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. De leerling is daardoor verzekerd op weg van huis naar school en van school naar huis, tijdens het verblijf op school en tijdens de overige activiteiten in schoolverband.

WA-verzekering

Voor de duidelijkheid vermelden wij dat het hierboven een ongevallenverzekering en géén WA-verzekering (wettelijke aansprakelijkheid) betreft. De verzekeringsmaatschappij vergoedt dan ook geen materiële schade (bijvoorbeeld aan bril of kleding) die aan derden wordt toegebracht. Ouders moeten zelf een WA-verzekering voor hun kind afsluiten.

Verzekering tegen diefstal

De school is niet verzekerd tegen diefstal en vernielingskosten. Schade door vermissing, diefstal of vernieling kan niet verhaald worden op de school. Dit geld ook voor bijvoorbeeld fietsen of scooters. Wij raden aan geen kostbare spullen mee naar school te nemen of deze zorgvuldig op te bergen in een kluisje.

Reisverzekering

Begeleiders van school houden de veiligheid van leerlingen die op studiereis gaan, nauwlettend in de gaten. Toch kan het voorkomen dat er iets gebeurt tijdens de reis. Daarvoor heeft de school een doorlopende reisverzekering afgesloten. Wij raden ouders aan bij de studiereizen een annuleringsverzekering af te sluiten voor hun kind en de pas van de ziektekostenverzekering mee te geven bij een reis of activiteit buiten de school.