Schoolboeken en digitaal lesmateriaal

Schoolboeken en digitaal lesmateriaal

BESTELLEN SCHOOLBOEKEN EN ACTIVEREN LICENTIES

Onze boekenlijst wordt 15 juli op de site van VanDijk gepubliceerd. Graag zo spoedig mogelijk bestellen. In het ouderaccount bij VanDijk kunt u een vinkje zetten waarna u bericht krijgt als de leermiddelenlijst gepubliceerd is. 

Brugklasleerlingen en instromers:

Voor het instellen en activeren van het digitale lesmateriaal wordt het Magister account van de leerling gebruikt. Een email met alle ICT gegevens wordt gestuurd aan de ouder(s)/verzorger(s). Niets ontvangen? Check de spam / ongewenste berichten map.
Ook daar niets gevonden? Neem contact op via helpdesk@sanctamaria.nl

Magister is te bereiken via onze schoolwebsite (rechts bovenaan).

1. Maak een account aan bij VanDijk.nl. via de knop 'Inloggen'. Instromers die al een account bij VanDijk hebben, hoeven alleen hun schoolgegevens aan te passen. Bij het bestellen voor meer dan één leerling, moet voor iedere leerling een eigen account bij VanDijk worden gemaakt.

Bij het aanmaken van het account bij VanDijk: Bij het e-mail adres van de leerling wordt aangeraden het Sancta mailadres te gebruiken. Dat is leerlingnummer@sanctamaria.nl. Bij contactgegevens komt het mailadres van de ouder/verzorger die de zakelijke informatie, zoals een bestelbevestiging van VanDijk, gaat ontvangen. 

2. Ga dan op de website van VanDijk naar 'Bestel jouw leermiddelenpakket'. 

3. Kies voor>Haarlem>SanctaMaria>klas.....
Sancta Maria werkt niet met een pakketnummer.
Er zijn drie soorten brugklassen: 1 havo/vwo (= 1 havo); 1 atheneum en 1 gymnasium

4. Leerlingen die naar 3 havo en 4 havo gaan moeten kiezen voor Engels of Cambridge Engels.
Het vak CKV is in 4 vwo alleen verplicht voor leerlingen die geen Klassieke Talen in hun pakket hebben.
Leerlingen in klassen 4, 5 en 6 kiezen de methodes die passen bij het door hen gekozen vakkenpakket.

Instromers in 5 vwo zien soms staan dat een artikel al in het vorige leerjaar aan leerlingen is uitgereikt. Zij kunnen na de zomervakantie zich melden in de mediatheek; voor hen wordt dit lesboek dan alsnog nabesteld. 

Een leerling die het huidige schooljaar nog een keer gaat overdoen, levert evengoed het huidige boekenpakket in en bestelt opnieuw het benodigde lespakket.  

Voor een aantal vakken staan geen lesboeken genoemd. De docenten van deze vakken delen eigen lesmateriaal uit. 

5. Aan het einde van de bestelling komt het scherm 'Direct je digitaal lesmateriaal activeren?  Met schoolaccount wordt je Magisteraccount bedoeld. Daar dus inloggen met de leerling Magister gegevens!

Uitleg (filmpje) 

Huidige leerlingen:

Leerlingen die al bij VanDijk een account hebben en hun nieuwe pakket gaan bestellen, worden vanuit het VanDijk-account naar hun Magisteraccount geleid, moeten daar inloggen met hun leerling-Magisteraccount (dus niet met hun schoolmailaccount) en worden dan weer teruggeleid naar het VanDijk-account om hun bestelling af te ronden en de licenties aan te vragen. 

Uitleg (filmpje)

Controleer na levering van het boekenpakket alle boeken (dus ook deel 2) op beschadigingen of beschrijvingen. Check of de boeken die op de lijst met geleverde materialen staan daadwerkelijk in het pakket zitten. Meld onvolkomenheden of stuur verkeerde boeken terug binnen 30 dagen na de eerste schooldag. 

Uitleg (filmpje)

De lesboeken betaalt Sancta Maria. Voor extra vakken is er overleg nodig met de afdelingsleider.

HULPMATERIALEN

Naast de lesmethodes heeft de leerling nog hulpmaterialen (download pdf) nodig. Deze materialen zijn voor eigen rekening.

------------------------------------------------

Tegen de tijd dat de lesboeken weer ingeleverd moeten worden zendt VanDijk een mail met een naar het in het account ingevulde contactadres. Let op: soms stopt een provider deze mailing in een spammap.

De communicatie over lesboeken verloopt via de mediatheek, die te bereiken is via  mediatheek@sanctamaria.nl of via het directe telefoonnummer 023 5121926.

 

Laptop-regeling

De leerlingen voor wie de laptop-regeling van toepassing is, ontvangen een mail met meer informatie.

 

Toegang tot digitaal lesmateriaal  

De leerling moet naar VanDijk.nl>Leerling
Inloggen met hun accountgegevens van VanDijk 
Links staat dan in een kolom: MijnVanDijk
Bijna onderaan 1e rijtje staat toegang digitaal lesmateriaal
Daarop klikken
Scherm met paars/blauwe button: nu activeren
Bevestigen
Dan wordt er naar Magister geleid
Daar inloggen met Magistergegevens leerling
Leermiddelen ophalen
Klikken op link
Wachten (moet even binnengehaald) dus niet inloggen/scrollen.
Daarna de boeken koppelen aan je klas:
Ga naar het lesmateriaal
Kies voor Instellingen
Klas instellen hoeft niet, je bent automatisch gekoppeld
Kies voor Veelgebruikt lesmateriaal
Kies de klas waarin je zit
En dit bij alle vakken doen
Of ga naar vandijk.nl/koppelen. Je koppelingscode kun je opvragen in de mediatheek. 

INLEVEREN SCHOOLBOEKEN

Beschrijfbare werkboeken kun je bewaren om nog eens in terug te bladeren.

Uitlegfilmpje

Soms staan lesboeken niet op de inleverlijst. Dit kunnen lesmethodes zijn die méér dan een jaar gebruikt worden, bijvoorbeeld in klas 4, 5 (en 6). Check dus of deze lesboeken moeten worden meegenomen naar het vólgende schooljaar. Dit is terug te vinden op het besteloverzicht voor het nieuwe schooljaar. Dit overzicht wordt 15 juli gepubliceerd bij VanDijk. Als een boek niet wordt meegenomen en opnieuw moet worden besteld, zijn de kosten ervan voor de leerling zelf