Schoolboeken en digitaal lesmateriaal

Schoolboeken en digitaal lesmateriaal

INLEVEREN SCHOOLBOEKEN

Het inleveren van de lesboeken is inmiddels achter de rug. U kunt nog wel uw boekenpakket opsturen naar VanDijk. Doe dit vóór 1 augustus. Dit staat uitgelegd bij meest gestelde vragen op de site van VanDijk.nl 

Leerlingen die een schooljaar gaan overdoen, leveren evengoed hun pakket in en bestellen een nieuw pakket voor schooljaar 2021-2022. Leerlingen die een boek langer nodig hebben, kunnen dit regelen vóór 1 augustus 2021

Uitlegfilmpje

Soms staan lesboeken niet op de inleverlijst. Dit kunnen lesmethodes zijn die méér dan een jaar gebruikt worden, bijvoorbeeld in klas 4, 5 (en 6). Check dus of deze lesboeken moeten worden meegenomen naar het vólgende schooljaar. Dit is terug te vinden op het besteloverzicht voor het nieuwe schooljaar. Als een boek niet wordt meegenomen en opnieuw moet worden besteld, zijn de kosten ervan voor de leerling zelf. 

BESTELLEN SCHOOLBOEKEN EN ACTIVEREN LICENTIES

Onze boekenlijst is op de site van VanDijk gepubliceerd. Graag zo spoedig mogelijk bestellen. 

Brugklasleerlingen en instromers:

1. Maak eerst in Magister het persoonlijke account aan voor de leerling. U ontving daarover een mail van onze ict-service, met het leerlingnummer. Check eventueel uw spammap/ongewenste mail. Als u geen mail ontving, kunt u dit laten weten aan helpdesk@sanctamaria.nl

Magister is te bereiken via onze schoolwebsite (rechts bovenaan).

2. Maak dan een account aan bij VanDijk.nl. via de knop 'Inloggen'. Instromers die al een account bij VanDijk hebben, hoeven alleen hun schoolgegevens aan te passen. Bij het bestellen voor meer dan één leerling, moet voor iedere leerling een eigen account bij VanDijk worden gemaakt. 

Bij het aanmaken van het account bij VanDijk: Bij het e-mail adres van de leerling wordt aangeraden het Sanctamailadres te gebruiken. Dat is (leerlingnummer)@sanctamaria.nl. Bij contactgegevens komt het mailadres van de ouder/verzorger die de zakelijke informatie, zoals een bestelbevestiging van VanDijk, gaat ontvangen. 

2. Ga dan op de website van VanDijk naar 'Bestel jouw leermiddelenpakket'. 

3. Kies voor>Haarlem>SanctaMaria>klas.....
Sancta Maria werkt niet met een pakketnummer.
Er zijn drie soorten brugklassen: 1 havo/vwo (= 1 havo); 1 atheneum en 1 gymnasium

4. Leerlingen die naar 3 havo en 4 havo gaan moeten kiezen voor Engels of Cambridge Engels.
Het vak CKV is in 4 vwo alleen verplicht voor leerlingen die geen Klassieke Talen in hun pakket hebben.
Leerlingen in klassen 4, 5 en 6 kiezen de methodes die passen bij het door hen gekozen vakkenpakket.

Instromers in 5 vwo zien soms staan dat een artikel al in het vorige leerjaar aan leerlingen is uitgereikt. Zij kunnen na de zomervakantie zich melden in de mediatheek; voor hen wordt dit lesboek dan alsnog nabesteld. 

Een leerling die het huidige schooljaar nog een keer gaat overdoen, levert evengoed het huidige boekenpakket in en bestelt opnieuw het benodigde lespakket.  

Voor een aantal vakken staan geen lesboeken genoemd. De docenten van deze vakken delen eigen lesmateriaal uit. 

5. Aan het einde van de bestelling komt het scherm 'Direct je digitaal lesmateriaal activeren?  Met schoolaccount wordt je Magisteraccount bedoeld. 

Uitleg (filmpje) 

Huidige leerlingen:

Leerlingen die al bij VanDijk een account hebben en hun nieuwe pakket gaan bestellen, worden vanuit het VanDijk-account naar hun Magisteraccount geleid, moeten daar inloggen met hun leerling-Magisteraccount (dus niet met hun schoolmailaccount) en worden dan weer teruggeleid naar het VanDijk-account om hun bestelling af te ronden en de licenties aan te vragen. 

Uitleg (filmpje)

Controleer na levering van het boekenpakket alle boeken (dus ook deel 2) op beschadigingen of beschrijvingen. Check of de boeken die op de lijst met geleverde materialen staan daadwerkelijk in het pakket zitten. Meld onvolkomenheden of stuur verkeerde boeken terug binnen 30 dagen na de eerste schooldag. 

Uitleg (filmpje)

De lesboeken betaalt Sancta Maria. Voor extra vakken is er overleg nodig met de afdelingsleider.

HULPMATERIALEN

Naast de lesmethodes heeft de leerling nog hulpmaterialen (download pdf) nodig. Deze materialen zijn voor eigen rekening.

------------------------------------------------

Tegen de tijd dat de lesboeken weer ingeleverd moeten worden zendt VanDijk een mail met een naar het in het account ingevulde contactadres. Let op: soms stopt een provider deze mailing in een spammap.

De communicatie over lesboeken verloopt via de mediatheek, die te bereiken is via  mediatheek@sanctamaria.nl of via het directe telefoonnummer 023 5121926.

 

Laptop-regeling

De leerlingen voor wie de laptop-regeling van toepassing is, ontvangen een mail met meer informatie en de videolink om de online informatieavond terug te kijken.

 

Toegang tot digitaal lesmateriaal (lesjaar 2020-2021) 

De leerling moet naar VanDijk.nl>Leerling
Inloggen met hun accountgegevens van VanDijk 
Links staat dan in een kolom: MijnVanDijk
Bijna onderaan 1e rijtje staat toegang digitaal lesmateriaal
Daarop klikken
Scherm met paars/blauwe button: nu activeren
Bevestigen
Dan wordt er naar Magister geleid
Daar inloggen met Magistergegevens leerling
Leermiddelen ophalen
Klikken op link
Wachten (moet even binnengehaald) dus niet inloggen/scrollen.
Daarna de boeken koppelen aan je klas:
Ga naar het lesmateriaal
Kies voor Instellingen
Klas instellen hoeft niet, je bent automatisch gekoppeld
Kies voor Veelgebruikt lesmateriaal
Kies de klas waarin je zit
En dit bij alle vakken doen