Onderwijs

Onderwijs

De maatschappij verandert snel. Het onderwijs verandert mee. Een aantal ontwikkelingen waar Sancta op inspeelt:

  • Fluctuerende eisen aan onze leerlingen en medewerkers van hbo, universiteit en arbeidsmarkt.
  • Globalisering en wat dit van onze leerlingen vraagt;
  • Nieuwe onderzoeksresultaten over de verschillen tussen havisten en vwo'ers en actuele informatie over het puberbrein;
  • Grotere aandacht voor veiligheid op school;
  • Strengere wet- en regelgeving voor taal en rekenen en verscherpte exameneisen.

Komende jaren werken wij vanuit 4 kernwaarden: 

Onderwijs in schema

De overgangsnormen voor het doorstromen naar een hoger leerjaar staan op intranet.

Behaalde cijfers staan in het leerlingvolgsysteem Magister. Om Magister te raadplegen ontvangen leerlingen en ouders een inlogcode van de school. Ook krijgen leerlingen 3 keer per jaar een rapport.