BSM op Sancta

BSM op Sancta

In het schooljaar 2017-2018 is Sancta in havo 4 gestart met het profielkeuzevak BSM. Dit staat voor Bewegen, Sport en Maatschappij en wordt gegeven door docenten L.O. Het vak BSM is een profielkeuzevak in de bovenbouw. Leerlingen doen hier dus eindexamen in.

Naast de reguliere 2 uur Lichamelijke Opvoeding in de bovenbouw, krijgen de leerlingen die voor BSM kiezen 2 uur praktijk en 1 uur theorie aangeboden. Tijdens de uren BSM worden de leerlingen geschoold van zelf beter bewegen (LO) naar anderen beter leren bewegen (BSM). Ook zullen de leerlingen tijdens BSM hun eigen vaardigheden verbreden en verdiepen. Tevens zullen zij theoretisch getoetst worden op vakken zoals: psychologie, anatomie, biomechanica e.a. De PTA onderdelen zijn verdeeld in 3 hoofdthema’s:

  1. Les en Leidinggeven
  2. Sportvaardigheid
  3. Theorie

De lessen zijn vaak buiten school en zorgen hierdoor voor een vergroting van de maatschappelijke betrokkenheid en bekendheid met het sportklimaat in de regio. Tevens zijn de leerlingen verplicht om in de vierde klas 20 uur stage te lopen bij een sport(vereniging) naar keuze. Dit is o.a. om te oefenen met les- en leidinggeven, maar ook om een stukje sociale betrokkenheid te bevorderen. Dit sluit dan weer goed aan op onze status als UNESCO-school.

Voor de havoleerlingen is het vak BSM een uitstekende voorbereiding op vervolgstudies en beroepen waarbij leidinggeven en organiseren (in sport en bewegen, maar ook daar buiten) of eigen bewegingsvaardigheid worden vereist. Daarnaast biedt het vak een goede basis voor studies waarin omgangskunde vereist is, hierbij valt te denken aan PABO, Psychologie, Pedagogiek en vele andere studies en beroepen.

Sancta Maria is één van de 10 scholen in Nederland met een convenant met de ALO te Amsterdam (HBO). Dit betekent dat leerlingen automatisch kunnen doorstromen naar deze HBO-opleiding, mits zij het vak BSM met goed gevolg afronden in havo 5. Een bijkomstigheid van het convenant is dat leerlingen proeflessen kunnen volgen op de ALO. Zo maken zij kennis met de opleiding en haar faciliteiten.

IMG 383