Kwaliteit

Kwaliteit

Onderwijsinspectie

De Inspectie van het Onderwijs bezoekt regelmatig alle scholen in Nederland. De inspectie kijkt of de organisatie en het onderwijs op orde zijn. Op de website van de inspectie onder het kopje 'schoolwijzer' zijn alle inspectierapporten en uitkomsten te vinden. Ook ouders kunnen een vraag aan de inspectie voorleggen of informatie ontvangen. Kijk hiervoor op: www.onderwijsinspectie.nl of mail naar: info@owinsp.nl.

Voor klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld is het meldpunt vertrouwensinspecteurs opgezet: 0900-1113111.

Het Onderwijs Inspectie Rapport

Inspectie zeer positief!
De inspectie heeft onlangs een onderzoek gedaan naar het verloop van de toetsing en afsluiting. Op de afdeling vwo is een themaonderzoek 'Toetsing en afsluiting' uitgevoerd om te beoordelen of de toetsing en afsluiting zorgvuldig verloopt. Ook zijn wij nagegaan of de school en het bestuur zelf bewaken dat de toetsing en afsluiting zorgvuldig verlopen.

Lyceum Sancta Maria is naar aanleiding van het bezoek verheugd met het oordeel GOED van de inspectie! Een verdiende kroon op het werk en de bijhorende kwaliteitszorg met processen en procedures. Bekijk hier het rapport. Graag maken wij de lezer erop attent dat alle onderzochte thema’s en werkwijzes van het vwo identiek zijn voor de kwaliteitsborging binnen onze Havo afdeling.

Om de continuïteit en kwaliteit van de organisatie te waarborgen, vinden we het belangrijk om goed te kijken naar de manier waarop er richting gegeven wordt aan de organisatie. Bij de ambities die opgenomen zijn in het strategisch schoolplan 2018 – 2022 past een weloverwogen visie op het borgen van kwaliteit.

Examenresultaten 

  2020 2019 2018 2017 2016 2015
havo 97% 91% 92% 95% 83% 92%
vwo 100% 92% 92% 91% 76% 86%

Scholen op de kaart

Scholen op de kaart toont de kwaliteitsgegevens van scholen voor voortgezet en primair onderwijs. Deze gegevens komen van de scholen zelf en van de onderwijsinspectie. Bekijk hier hoe Sancta Maria er voor staat.

Ook leerlingen die zich oriënteren op het voortgezet onderwijs kunnen terecht bij Scholen op de kaart. Op de website kunnen scholen voor voortgezet onderwijs eenvoudig met elkaar vergeleken worden.

Verantwoording NPO