Kwaliteitsontwikkeling

Kwaliteitsontwikkeling

Kwaliteitsontwikkeling

Oudertevredenheidsonderzoeken

Sancta is zeer alert op kwaliteit van onderwijs. Kwaliteitsontwikkeling betekent voor ons dat we open staan voor kritiek en in staat zijn verbeteringen door te voeren.

De kwaliteit van het onderwijs wordt door veel factoren bepaald, van de deskundigheid van medewerkers tot de inrichting van het gebouw. Sancta publiceert de belangrijkste gegevens van de kwaliteit van de school op “Scholen op de Kaart”. De doelstelling van deze website is het presenteren van een set uniforme, vergelijkbare kwaliteitsmeters voor elke school voor voortgezet onderwijs in Nederland.

Ieder jaar nemen we via ‘Kwaliteitscholen’, verschillende tevredenheidsonderzoeken af. Naast ouder- en leerling tevredenheid, brengen we ook het beeld van leerlingen over het schoolklimaat en de veiligheid in kaart.

Sancta investeert in de kwaliteit van het onderwijs en de resultaten van
de leerlingen door:

 • Extra begeleiding door ondersteuningsteam en remedial teachers;

 • Jaarlijkse Sancta Award voor het beste profielwerkstuk voor havo 5 en vwo 6;

 • Project ‘Boek uit je tas’ in waarneemuren, dat lezen stimuleert;

 • Voorbereiding wetenschappelijk onderwijs door vakken Quest en Quest Klassiek;

 • Kwaliteitskeurmerk WON-Akademie (Wetenschaps Oriëntatie Nederland);

 • Officieel erkende UNESCO-school;

 • Verdieping voor talenten in Frans met een DELF-certificaat, in Engels met een

 • Cambridge certificaat, in Grieks en Latijn met een Elex/Egex-certificaat;

 • Masterclasses;

 • Lid ROSA (Regionale Opleidingsschool Amstelland)

 • Gezonde School

Kwaliteit is nooit af! Komend jaar investeren we extra in:

 • Het honoursprogramma: een verdiepend academisch programma voor excellente vwo-leerlingen;

 • Scholing van startende en ervaren docenten in ‘de zes rollen van de docent’ ter

 • bevordering van het klassenmanagement;

 • Opleiden van studenten (ROSA-opleidingsschool)

 • De contacten met basisscholen, hbo en universiteit;

 • Ons lidmaatschap van het wereldwijde UNESCO-scholennetwerk;

 • Nog betere voorbereiding op profielkeuzes en vervolgopleiding;

 • Internationale uitwisselingen;

 • Formatief handelen; Waar ga ik naar toe? Waar sta ik? Hoe kom ik verder? Goed toetsen, eerlijk meten en effectief en positief evalueren staan hierbij centraal.

 • Nieuwe projecten die rechtdoen aan de verschillen tussen havo, atheneum en gymnasium.

Klachtenregeling
Sancta staat altijd open voor het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Klachten of vragen van ouders helpen daarbij. Wij streven er naar om tot oplossingen te komen die aanvaardbaar zijn voor alle betrokkenen, zoals ouders, leerlingen, medewerkers of directieleden. Lees hier onze klachtenregeling.