Leerlingondersteuning

Leerlingondersteuning

Binnen de veilige muren van onze school kunnen leerlingen en medewerkers zichzelf zijn. Op zo’n manier, dat zij hun grenzen durven te verleggen en talent komt bovendrijven. Voor een duwtje in de goede richting zijn medewerkers en medeleerlingen bij de begeleiding van leerlingen betrokken. Sancta werkt continu aan een sociaal veilig en positief pedagogisch klimaat, waarbinnen leerlingen zich gezien en gehoord voelen. In het kader van passend onderwijs biedt Sancta basisondersteuning en extra ondersteuning aan leerlingen die daar behoefte aan hebben.

Bekijk hier het School Ondersteunings Plan (SOP) 2022-2026