Ondersteuningsstructuur

Ondersteuningsstructuur

In het kader van passend onderwijs biedt Sancta Maria basisondersteuning en extra ondersteuning aan leerlingen die daar behoefte aan hebben. 

  • De basisondersteuning is preventief en is bedoeld om alle leerlingen en groepen leerlingen in de gelegenheid te stellen hun schoolse vaardigheden te ontwikkelen of te verbeteren. Dit kan met behulp van motivatiecoaches, maar ook met trainingen zoals faalangstreductie- en mindfulnesstraining.

  • Sancta heeft ook oog voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben om van hun schooltijd een succes te maken. Hiervoor bekijkt de school per leerling wat nodig is. Ondersteuning vindt zoveel mogelijk binnen de muren van de school plaats. 

Interventies worden planmatig uitgevoerd op een overeengekomen kwaliteitsniveau, indien nodig in samenwerking met ketenpartners en/of externe deskundigen.

Zie ook ons ondersteuningsprofiel