Gebouw

Gebouw

Sancta Maria is gehuisvest in een mooi en licht gebouw vlak bij de Haarlemmerhout. Het gebouw is voorzien van uitstekende ICT-faciliteiten. En heeft een eigen kantine, schoolplein en klaslokalen voor de eerste- en tweedejaarsleerlingen.

Eigen plek voor de eerste- en tweedejaarsleerlingen

Om de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs zo prettig mogelijk te maken hebben de eerste- en tweedejaarsleerlingen hun eigen plek in de school. Zij hebben hun eigen schoolplein, kantine, kluizenruimte en vaklokalen. Er zijn gezamenlijke lokalen voor de praktijkvakken, zoals tekenen, textiel of techniek.

Computerlokalen en computers in de klas

Sancta heeft 5 aparte computerlokalen. Ook in de klaslokalen, inclusief praktijklokalen, kunstlokalen en bètalokalen staan computers en hangen digiborden of LCD-schermen.

Sportzalen

Sancta beschikt over 3 sportzalen voor alle binnensporten. Voor de sportlessen buiten maken leerlingen gebruik van het nabij gelegen HFC-terrein.

Mediatheek

Leerlingen die in groepjes willen werken of juist behoefte hebben aan stilte, kunnen terecht in de mediatheek. Hier is een grote computerruimte aanwezig. Naast een uitgebreide collectie boeken bevat de mediatheek naslagwerken, tijdschriften en informatiebronnen zoals een digitale Krantenbank met ook internationale kranten, de Actuele Documentatiebank en de Winkler Prins Encyclopedie online. Medewerkers van de mediatheek verzorgen introductie- en zoeklessen en ondersteunen het project "Boek uit je tas". Een project dat onderbouwleerlingen stimuleert binnen het lesrooster meer te lezen.