Huisregels

Huisregels

Sancta Maria investeert in een veilige werk- en leeromgeving voor leerlingen en medewerkers. Fundamenteel betekent dit, dat wij open zijn en aandacht hebben voor elkaar. En dat ieder zijn verantwoordelijkheid neemt in het naleven van onze huisregels:

  1. We gaan respectvol met elkaar, met elkaars spullen en het gebouw om. Pesten en treiteren doen we niet.
  2. We volgen aanwijzingen van medewerkers altijd op. Als een docent, conciërge of andere medewerker naar je naam en klas vraagt, geef je die informatie uiteraard.
  3. In de les hebben we altijd onze spullen mee en wij zijn op tijd in de les.
  4. Missen we een toets, dan hebben wij zelf de verantwoordelijkheid de toets, na toestemming van de afdelingsleider, binnen twee weken in te halen.
  5. Eten en drinken doen we alleen in de kantines en tijdens de pauzes. In de les dragen we geen petten/hoofddeksels en jassen.
  6. We houden ons gebouw schoon en respecteren onze kantines, aula en overige verblijfsruimtes. In de gangen rondom de lesruimtes is het stil.
  7. We gebruiken mobiele telefoons en audioapparatuur alleen in de aula's. Tijdens de les zeker niet tenzij daarvoor uitdrukkelijke toestemming van de docent is. De mobiele telefoons staan altijd op ‘stil’. Tijdens toetsen worden mobiele telefoons in de tassen opgeborgen, die volgens instructie van de docent worden verzameld en voorin in het lokaal worden geplaatst.
  8. In en rond het schoolgebouw roken we niet. We gebruiken geen alcohol, drugs of andere genotsmiddelen en deze hebben we ook niet bij ons.
  9. We maken geen beeld- of geluidsopnamen van elkaar tenzij daar uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven.
  10. We zijn beschikbaar voor school van 08.00 uur tot 16.30 uur.