ROSA Opleidingsschool

ROSA Opleidingsschool

De Regionale Opleidingsschool Amstelland (ROSA) is een samenwerkingsverband van 16 VO-scholen en zes Amsterdamse opleidingsinstituten. Het is tevens het grootste landelijke samenwerkingsverband tussen opleidingsscholen en instituten. De partners zijn samen verantwoordelijk voor het opleiden van leraren in het eerste- en tweedegraadsgebied.

Sancta is sinds schooljaar 2020-2021 officieel lid en onderstreept de pijlers: Samen opleiden, Samen professionaliseren, Samen onderzoeken. 

Het Opleidingsplan is een logisch gevolg van de ambities uit het schoolplan. Het draagt bij aan een brede ontwikkeling van nieuwe docenten en sluit naadloos aan bij de identiteit van de school.

  • Kernwaarden voor Sancta; Kwaliteitsgericht, Uitdagend en creatief, Samen, Ondernemend.
  • 'We leiden samen op voor meer dan een diploma', dit geldt voor onze leerlingen, de studenten, startende collega's en voor ervaren collega’s.

Het realiseren van opleidings- en begeleidingstrajecten gekoppeld aan een optimale leer-werkomgeving zien wij met de opleidingsinstituten als gezamenlijke verantwoordelijkheid. Samen met studenten van de lerarenopleiding, collega’s van school, zij-instromers en nog niet bevoegde docenten maken wij een goed leertraject mogelijk.

Op Sancta staan wij open voor leertrajecten en kunnen wij gedreven studenten een uitdagende plek bieden waar ze onder begeleiding van geschoolde professionals het vak eigen kunnen maken.  

We zijn ook te vinden op de website van ROSA. Leuk om eens een kijkje te nemen: www.opleidingsschoolrosa.nl.