UNESCO-school

UNESCO-school

Sancta is een van de 26 UNESCO-scholen (Voortgezet Onderwijs) van Nederland. Dat betekent dat wij op onze school belangstelling hebben voor de wereld. 

"Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed."

Dit is de kernmissie van UNESCO: de VN-organisatie voor cultuur, wetenschap en onderwijs. Sancta Maria maakt als UNESCO-school deel uit van een wereldwijd netwerk dat internationale verbondenheid, verdraagzaamheid en solidariteit nastreeft. Op kleinere schaal betekent dit, dat wij zorgen voor een veilig schoolklimaat voor onze leerlingen en docenten. 

UNESCO-scholen besteden in hun onderwijs aandacht aan de UNESCO-thema’s:

  • Vrede en mensenrechten
  • Intercultureel leren
  • Wereldburgerschap
  • Duurzaamheid

Bekijk hier het filmpje over UNESCO-scholen

 

Wat doen wij bijvoorbeeld als UNESCO-school?

  • Deelname aan MUNESCO
  • Excursies, studiereizen en uitwisselingen
  • Extra taalprogramma's
  • Speciale vakken Kosmos en Quest
  • Aandacht voor Paarse Vrijdag, Warme Truiendag en Dag van de Mensenrechten

 

UNESCOAssociatedSchools LOGO

Bekijk hier de documenten

Voor vragen en opmerkingen over dit onderwerp kun je contact opnemen met de coördinator wereldburgerschap: m.heesen@sanctamaria.nl.