Samen

Samen

Samen

Jezelf ontwikkelen door van en met elkaar te leren, vinden we belangrijk. Samenwerken en samen leren zijn essentiële vaardigheden waar deze tijd om vraagt. De uitgangspunten voor een optimale samenwerking met leerlingen en ouders staan samengevat in ons schoolconvenant dat op onze website gepubliceerd is en aan het begin van elk schooljaar aan alle ouders, leerlingen en medewerkers onder de aandacht wordt gebracht.

(zie www.sanctamaria.nl/onze-school/identiteit)